اجرائی کشوری

سه بازیکن صربستانی در شهرداری تبریز

تیم شهرداری تبریز با جذب سه بازیکن از کشور صربستان تیم خود را بست. ساساکراچ نویک ( دفاع تیم کوکارا جکی) – بوجان بل جیک ( هافبک چپ جاگودینا) – دراگان زارکوویچ ( دفاع بسک براکا ) هر سه از کشور صربستان با حضور در هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و به ثبت رسانده به تیم فوتبال شهرداری تبریز پیوستند.