جوانان

سلامی در اردوی تیم ملی

کاوه سلامی مربی تیم ملی نونهالان ایران از تاریخ 20/6/90 در کمپ تیمهای ملی حضور خواهد داشت. کاوه سلامی در اردوی تیم ملی نونهالان زیر 14 سال ایران از تاریخ 20/6/90 تا 25/6/90 بعنوان مربی در کمپ تیمهای ملی حضور خواهد داشت.
در این اردو نیز از استان آذربایجانشرقی شاهین محمودی و جواد نایبی از باشگاه تراکتورسازی و سجاد کریم زاده از باشگاه شهرداری در این اردو حضور خواهند داشت.