دسته‌بندی نشده ریاست

سعید انباری در هیأت فوتبال استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، آقای سعید انباری بعنوان رئیس کمیته بازرگانی و بازاریابی این هیأت منصوب شد.

برابر ابلاغ جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی آقای سعید انباری که بعنوان مشاور بازاریابی و بازرگانی رئیس هیأت فوتبال استان انجام وظیفه می نمود به این سمت منصوب شد.

سعید انباری دارای مدرک تحصیلی کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی را دارد ، از سال ۱۳۹۶ بعنوان مشاور بازاریابی و بازرگانی این هیأت و در دوره چهارم شورای اسلامی کلانشهر تبریز بعنوان مشاور اقتصادی و امور بانکی استان و مشاور امور بانکی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در دوره پنجم  و در هیأت بولینگ و بلیارد استان بعنوان مشاور امور بازاریابی و اقتصادی انجام وظیفه نموده است.