اجرائی کشوری

سر كنسول ايران ميهمان اردوي تراكتورسازي

دكتر حيدري سركنسول كشورمان در استانبول به اتفاق چهار تن از مسئولين سركنسولگري ، روز يكشنبه مصادف با نيمه شعبان ميهمان تراكتورسازان بودند.پرسنل سركنسولگري با شاخه گل و شيريني استانبولي به ديدار تيم آمدند… جعفري مدير عامل باشگاه به اتفاق امير قلعه نوئي و كادر فني به استقبال ميهمانان آمده و سپس به سالن جلسه كه بازيكنان در آنجا بودند ، رفتند.
جعفري با تبريك عيد نيمه شعبان ميلاد حضرت وليعصر به حضور مسئولين سركنسولگري و اردونشينان با ذكر افتخارات تيم تراكتورسازي با اشاره به علاقمندي مردم به تراكتور و شور و نشاط هواداران گفت: تراكتورسازي تيم محبوب قلوب مردم ميباشد و بيشترين تعداد تماشاگر در بين تيمهاي كشورمان را دارد و در حال حاضر تراكتور به نماد عشق و علاقه مردم آذربايجان تبديل شده و هواداران آنها موجب شور و شعف گرديده و در رقابتي ورزشي هواداران ساير تيمها را نيز به ورزشگاهها كشانده است.
دكتر حيدري نيز بعد از تبريك عيد، خطاب به اردونشينان اظهار داشت: تراكتور نيازي به معرفي ندارد چون باندازه كافي بزرگ و معروف است ومردم با آن آشنا هستند وي اظهار اميدواري كرد كه تراكتور امسال با كسب نتايج درخشان بتواند سهميه آسيا را كسب و موجب خوشحالي مردم آدربايجان گردد و اينكه رقابتي سالم بين هواداران تراكتور و ساير تيمهاست نشان حرفه اي گري هواداران كشور ماست.
امير قلعه نوئي در ادامه، از اردو و نحوه تمرينات گزارشي براي ميهمانان ارائه كرد وگفت:آذربايجان مهد فرهنگ و ادب كشورمان ايران است و من افتخار مي كنم كه مربي تراكتورسازي تيم بزرگ آذربايجان هستم، وي گفت در حال حاضر بازيكنان با شور و علاقه كار مي كنند. بچه ها امسال بايد سختي بكشند تا انشاالله نتايج خوبي بگيريم.
در خاتمه جلسه سيد محسن حسيني بازيكن متعهد و با اخلاق تيم به مداحي پرداخت ودر وصف آقا امام زمان اشعاري خواند كه با همراهي اعضاي تيم و كادر فني و ميهمانان صفاي خاصي به مجلس داده شد و ورد ، بيا ابا صالح اي گل فاطمه در فضاي اردو طنين افكند.
مسئولين كنسولگري نهار را ميهمان تراكتور بودند.