امور شهرستان ها

سرپرست جدید هیأت فوتبال ورزقان

 

جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی طی حکمی آقای جمیل ایمانی را بنا به پیشنهاد ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان ورزقان بعنوان سرپرست جدید هیأت فوتبال شهرستان ورزقان منصوب کرد.

احد دری مسؤول امور شهرستانها هیأت فوتبال استان با حضور در اداره ورزش و جوانان ورزقان و با اهداء لوح سپاس از خدمات آقای سعید پور حیدر در طول تصدی مسؤولیت هیأت فوتبال شهرستان ورزقان قدردانی نموده و حکم مسؤولیت آقای جمیل ایمانی نیز ابلاغ گردید.

در این مراسم سرپرست جدید هیأت فوتبال شهرستان ورزقان برنامه های خود را ارائه و در حضور  حاضرین قرائت نمودند.