اجرائی کشوری

سرمربي تيم فوتبال ماشين سازي تبريز: در امتياز گيري موفق نبوده ايم

سرمربي تيم فوتبال ماشين سازي تبريز گفت: در طول فصل و در بازي هاي خانگي موفق عمل نكرده ايم و امتيازهاي زيادي از دست داده ايم. ‘زوران اسميلسكي’افزود: در امتياز گيري از ميهمانان موفق نبوده ايم و اگر ماشين سازي مي توانست حتي نصف اين امتيازهاي از دست رفته بازي هاي خانگي را كسب كند ، اكنون در بالاي جدول قرار داشت.
وي همچنين اظهار داشت: تيم از نظر ساختار دفاعي نيز دچار مشكل است و در بيشتر بازي ها، ماشين سازي از روي همين نقطه ضعف ضربه خورده است.
اسميلسكي گفت: تيم ماشين سازي از اين پس بايد ابتدا به فكر گل نخوردن و سپس به فكر گل زدن باشد چون زمانيكه گل مي زني و پس از چند دقيقه گل دريافت مي كني، فايده اي ندارد.
وي اضافه كرد: براي رفع اين مشكلات تغييراتي در تيم داده ايم اما هنوز به جوابي كه مي خواهيم نرسيده ايم و بايد بيشتر تلاش كنيم.
تيم فوتبال ماشين سازي تبريز هم اكنون با 24 امتياز از 20 بازي در رده دهم جدول رده بندي گروه الف قرار دارد.