اجرائی کشوری

ستار همدانی در تراکتورسازی

مربی خوش نام تبریزی با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا وبه ثبت رساند… همدانی به عنوان مربی بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما مربی تیم تراکتورسازی تبریز شد. همدانی متولد 1353 می باشد.