اخبار ویژه تصویری اسلایدی محلات

افتتاح سامانه جامع فوتبال محلات تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجانشرقی و به همت کمیته فوتبال محلات تبریز سامانه جامع فوتبال محلات توسط رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجانشرقی و سایرمسؤولین عزیز فوتبال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سامانه جامع به منظور سهولت در کارهای اداری در فوتبال محلات و خصوصا در بحث ثبت قرارداد و صدور پروانه فعالیت در خدمت ورزشکاران محلات خواهد بود.