اجرائی کشوری

سازمان لیگ آزادگان برگزار می کند

کلاس توجیهی یک روزه برای ناظران در اواسط شهریور ماه… سازمان لیگ آزادگان از برگزاری کلاس توجیهی یک روزه برای ناظران حاضر در رقابتهای لیگ های کشور خبر داد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، سازمان لیگ آزادگان در نظر دارد به منظور هماهنگی و یکنواختی ناظران مسابقات لیگ های کشور،کلاس توجیهی یک روزه در تاریخ 13/6/90 درهتل آکادمی ملی فوتبال برگزار کند.