اجرائی کشوری

سازمان ليگ از فدراسيون فوتبال جدا شد

اعضاي شاغل در سازمان ليگ برتر فدراسيون فوتبال رسما به ساختمان جديد رفتند… با توجه به اينكه كنفدراسيون فوتبال آسيا اعتقاد دارد سازمان هاي ليگ برتر فدراسيون ها بايد جدا و مستقل از فدراسيون باشند، سازمان ليگ برتر ايران نيز از روز گذشته محل فعاليتش از فدراسيون مستقل شد.
ساختمان جديد سازمان ليگ در ميدان شيخ بهايي قرار دارد و اكثر اعضاي شاغل در سازمان ليگ از ديروز به محل جديد منتقل شده اند.
اين ساختمان شش طبقه است. سازمان ليگ بايد طبق چارت AFC داراي كميته هايي چون بازاريابي، آموزش، امنيت و تحقيقات و توسعه شود.
اين ساختمان چندي پيش با حضور مسئولان كنفدراسيون فوتبال آسيا افتتاح شد.