ساختار کلاسهای مربیگری -شرایط و نحوه ارزیابی جهت ارتقاء

هیئت فوتبال تبریز

۱-   با احراز شرایط  بازیگری ، سلامتی کامل ( تست بدنی ) و مدارک لازم ( کلاس مربیگری استعدادیابی )

۲-  با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر با فعالیت حداقل در مدارس فوتبال استان (کلاس C ایران  )

۳- با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر- یک سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های پایه ( کلاس C آسیا )

۴- فقط با قبولی در کلاس قبلی – دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس B ایران )

۵- با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر- دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس B آسیا )

۶-  فقط با قبولی در کلاس قبلی – دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس A ایران )

۷- با قبولی در کلاس قبلی و توسعه شدن به کلاس های بالاتر- دو سال پس از اخذ مدرک همراه  با فعالیت در تیم های کشوری ( کلاس A آسیا )

 • برای شرکت در کلاس های مربیگری فوتسال باید یک سال از دوره مربیگری C آسیا  گذشته شد باشد .
 • برای شرکت در کلاس های مربیگری دروازه بانی باید یک سال از  دوره مربیگری C آسیا گذشته شد باشد.
 • برای شرکت در کلاس های مربیگری بدن سازی باید یک سال از دوره مربیگری B آسیا گذشته شد باشد.
 • برای شرکت در کلاس های مربیگری فوتبال ساحلی باید دوره مربیگری C ایران گذشته شد باشد.
 • متقاضیان شرکت در کلاس های مربیگری بانوان حضوران به کمیته بانوان مراجعه نمایند .

 

 

 

شرایط و نحوه ارزیابی مربیان جهت ارتقاء به کلاس های بالاتر

۱-      عملکرد :

 1. لیگ برتر و دسته یک ( بزرگسالان وامید-  ۵ امتیاز
 2. لیگ برتر ( جوانان ، نوجوانان و نونهالان )  و دسته یک، دو ، سه –  ۴ امتیاز
 3. لیگ استان ( بزرگسالان وامید ) –   ۳ امتیاز
 4. لیگ استان (جوانان ، نوجوانان و نونهالان )   –  ۲ امتیاز
 5. مدارس فوتبال – ۱ امتیاز
 • به ازای هر سال فعالیت یک امتیاز لحاظ خواهد شد .

۴- سابقه بازی :

 1. تیم ملی – ۱۰ امتیاز
 2. لیگ برتر ( بزرگسالان و امید ) -۸ امتیاز
 3. لیگ های کشوری ( دسته های ۱ و۲ و۳ و پایه )- ۶ امتیاز
 4. لیگ های استانی –  ۴ امتیاز
 5. سایر –  ۲ امتیاز

۲-     مدرک تحصیلی :

 1. دکترا                         ۱۰ امتیاز
 2. ارشد                         ۸ امتیاز
 3. لیسانس                   ۶ امتیاز
 4. فوق دیپلم                ۴ امتیاز
 5. دیپلم                      ۲ امتیاز

۵- نمره آزمون :

 1.  ۱۷ الی ۲۰            ۱۰ امتیاز
 2. ۱۴ الی ۱۶             ۸ امتیاز
 3. ۱۲ الی ۱۳             ۶ امتیاز
 4. ۱۰ الی ۱۱              ۴ امتیاز
 5. ۸ الی ۹               ۲ امتیاز
 6. زیره ۸                 ۱ امتیاز

۳- سوابق کلاسی :

 1. تاریخ کلاس ( به ازای هر سال یک امتیاز )                    حداکثر ۵ امتیاز
 2. نمره کلاس ( ریکامند ۵ امتیاز )                                 حداکثر ۵ امتیاز

 ۶- انظباطی :

افرادی که دارای پرونده انظباطی می باشند از نمره این آیتم محروم خواهند بود

 • حداکثر امتیاز ها ۱۰ می باشد