انضباطی

ساختار اخلاق حرفه ای مشوقین

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با در اختیار گذاشتن پیام های آموزشی قصد دارد… کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با در اختیار گذاشتن پیام های آموزشی قصد دارد تا شرایط مناسبی را برای فوتبال و هواداران این ورزش فراهم کند .بر همین اساس کمیته انضباطی ساختار اخلاق حرفه ای مشوقین را مورد ارزیابی قرار داده است.
اولین نکته درباره مشوقین در ساختار اخلاق حرفه ای آن است که در فوتبال مدرن اصلی ترین رکن باشگاهها ،مشوقین بوده و درحقیقت در بسیاری از کشورها،مشوقین سهام داران و مالکان عمده باشگاهها محسوب می شوند که به منظور ارتقا سطح کیفی و تبلیغی باشگاه حلقه واسطه میان سکوها و مستطیل سبز بر عهده می گیرند.
در فوتبال ما با توجه به اینکه مالکیت خصوص حاکم نیست و نوعا باشگاهها با واسطه یا بی واسطه از طریق بودجه دولتی اداره می شوند مشوقین،عده ای علاقمند به فوتبال هستند که ازگذشته تا کنون تنها نقش مشوق را ایفا می کنند و اصولا استراتژی خاصی در ذهن و خاطر آنان به منظور ارتقا سطح کیفی تیم مورد نظر و یا افزایش در آمد باشگاهی وجود ندارد و اصولا این وظیفه برای آنان تعریف نشده است.
کمیته انضباطی در سال گذشته تصمیم بر این امر داشت که پیشنهاد خود را دایر بر تشکیل کانون مشوقین هماهنگ کننده فوتبال به سازمان تربیت بدنی ارائه نموده و خواستار تزریق بودجه مستقل به این کانون به منظور تامین منابع مالی ،حقوق و پاداش به هماهنگ کنندگانی که با معیار های ارائه شده از سوی فدراسیون فوتبال انطباق داشته باشند ،ارائه نماید.
در این سیاست فدراسیون می تواند به اعضای این کانون که مشوقین فوتبال در سراسر کشور می باشند این تکلیف را ارائه کند و با تدوین شعارهای فرهنگی و تغییر ناهنجاریهایی که برای برخی از جوانان و نوجوانان عزیزی بر سکوها عادت شده است ،به رفع التهابات و خشونت های موجود در سکوها کمک نماید که جلساتی نیز درنیروی انتظامی با حضور نواب رئیس فدراسیون و معاونت اجتماعی نیرو برگزار شد و نهایتا با توجه به فقدان منابع مالی و عدم امکان ایجاد هماهنگی فدراسیون و باشگاهها ،این موضوع عقیم ماند.به هرحال با توجه به اینکه اخلاق حرفه ای اقتضا دارد هماهنگ کنندگان محترم سکوها از آنچه موجب ایجاد استرس بر بازیکنان ،کادر فنی ،گروه داوری و نیز هواداران تیم رقیب می شود بپرهیزند ،چاره ای جز این نداریم که هماهنگ کننده بودن را به عنوان حرفه و شغل شناخته و برای آن ساختار حقوقی تعریف کنیم و با جذب گزینشی افراد خوشنام،مودب ،علاقه مند و با ذوق و در عین حال تحصیل کرده مشکلات حاکم بر سکوها را به حداقل برسانیم.