اجرائی کشوری

سابقه رویارویی ایران با حریفان گروه D

همیشه مقابل ایران بازنده بوده اند تیم ملی ایران در حالی با تیمهای عراق، کره شمالی و امارات همگروه شده است که سابقه خوبی از رویارویی با این تیمها در ادوار گذشته جام ملتهای آسیا دارد… از ۱۰ بار رویارویی با این تیمها ۸ برد، یک تساوی و فقط یک باخت داشته است. ایران از ۴ مصاف با عراق فقط یک بار باخته و سه بار نیز پیروز شده است. در جام ملتهای ۱۹۷۲ با نتیجه ۳- صفر، در جام ۱۹۷۶ با نتیجه ۲- صفر و در جام ۲۰۰۰ با نتیجه ۱- صفر. ایران در جام ملتهای ۱۹۹۶ نیز ۲-۱ مغلوب عراق شد.سه بازی با کره شمالی و ۳ برد! در جام ملتهای ۱۹۸۰ یک بار در مرحله گروهی برد ۳-۲ و یک بار نیز در بازی رده بندی برد ۳- صفر.در جام ملتهای ۱۹۹۲ نیز ایران ۲- صفر کره شمالی را برد.امارات هم ۳ بار در جام ملتهای آسیا با ایران روبرو شده است: در جام ملتهای ۱۹۸۴ برد ۳- صفر و در جام ۱۹۸۸ برد ۱- صفر و در جام ۱۹۹۲ نیز ایران مقابل این حریف با تساوی صفر- صفر متوقف شد.به این ترتیب تیم ملی بر اساس سابقه تاریخی از تیم های گروهش همیشه سر بوده است.