اجرائی کشوری

زمان نقل و انتقالات لیگ یک فوتبال کشوری

فدراسیون فوتبال زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور را اعلام کرد… فدراسیون فوتبال زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور را اعلام کرد؛بر همین اساس در فصل 91-90 از روز چهارشنبه مورخه 7/10/90 لغایت روز چهارشنبه 21/10/90 زمان نقل و انتقالات نیم فصل خواهد بود.
لازم بذکر است در صورت داشتن جای خالی در لیست اسامی ، باشگاه ها می توانند نسبت به اضافه نمودن حداکثر سه بازیکن آزاد و پنج بازیکن انتقال موقت (در صورت ارائه هر تعداد از بازیکنان انتقال موقت در ابتدای فصل از تعداد پنج نفر کسر می گردد) در زمان نقل و انتقالات نیم فصل اقدام نمایند.
ضمنا یاد آور می گردد طبق بند 12 از ماده 3 آئین نامه نقل و انتقالات ، باشگاه های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان کشور می توانند با توافق طرفین نسبت به فسخ قرارداد حداکثر سه بازیکن خود را خود حتی در صورت بازی کردن و جایگزینی بازیکنان واجدالشرایط جدید اقدام نمایند همچنین بازیکنانی که قراردادشان فسخ می گردد می توانند در صورت رعایت دیگر مفاد آئین نامه نقل و انتقالات از جمله بند یک از ماده 3 در نیم فصل مسابقات جاری بعنوان بازیکن آزاد جذب باشگاه مورد نظر خود شوند.
بدیهی است طبق ماده فوق الذکر این قبیل بازیکنان جزء بازیکنان سهمیه فیفا محسوب نمی گردند.