اجرائی کشوری

زمان نقل و انتقالات لیگ دو فوتبال کشوری

فدراسیون فوتبال زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دو فوتبال باشگاه های کشور را اعلام کرد… فدراسیون فوتبال زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دو فوتبال باشگاه های کشور را اعلام کرد؛بر همین اساس در فصل ۹۱-۹۰ از روز چهارشنبه مورخه ۷/۱۰/۹۰ لغایت روز دوشنبه ۱۹/۱۰/۹۰ زمان نقل و انتقالات نیم فصل خواهد بود.
لازم بذکر است در صورت داشتن جای خالی در لیست اسامی ، باشگاه ها می توانند نسبت به اضافه نمودن حداکثر سه بازیکن آزاد و پنج بازیکن انتقال موقت (در صورت ارائه هر تعداد از بازیکنان انتقال موقت در ابتدای فصل از تعداد پنج نفر کسر می گردد) در زمان نقل و انتقالات نیم فصل اقدام نمایند.
ضمنا یاد آور می گردد طبق بند ۱۲ از ماده ۳ آئین نامه نقل و انتقالات ، باشگاه های حاضر در مسابقات لیگ دسته دوم بزرگسالان کشور می توانند نسبت به فسخ قرارداد حداکثر دو بازیکن خود حتی در صورت بازی کردن و جایگزینی بازیکنان واجدالشرایط جدید اقدام نمایند همچنین بازیکنانی که قراردادشان فسخ می گردد می توانند در صورت رعایت دیگر مفاد آئین نامه نقل و انتقالات از جمله بند یک از ماده ۳ در نیم فصل مسابقات جاری بعنوان بازیکن آزاد جذب باشگاه مورد نظر خود شوند.
بدیهی است طبق ماده فوق الذکر این قبیل بازیکنان جزء بازیکنان سهمیه فیفا محسوب نمی گردند.