اجرائی کشوری

زمان نقل و انتقالات لیگ آزادگان اعلام شد

سازمان لیگ آزادگان از زمان نقل و انتقالات باشگاههای کشور لیگ آزادگان شامل لیگ های دسته اول، دوم و سوم کشور (بزرگسالان فصل 91-90) خبر داد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، سازمان لیگ آزادگان قرعه کشی ، شروع و پایان نقل انتقالات، مهلت ارسال مدارک و شروع مسابقات فصل 91-90 را به شرح زیر اعلام کرد.
لیگ دسته اول: دوشنبه 3/5/90
قرعه کشی : سه شنبه 4/5/90 – ساعت 10 صبح هتل آکادمی فوتبال
شروع زمان نقل و انتقالات: یک روز پس از پایان مسابقات لیگ دسته اول فصل 90-89
پایان زمان نقل و انتقالات: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 3/6/90
پایان زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 7/6/90
شروع مسابقات: پنجشنبه 10/6/90
لیگ دسته دوم:
قرعه کشی : سه شنبه 4/5/90 – ساعت 10 صبح هتل آکادمی فوتبال
شروع زمان نقل و انتقالات: یک روز پس از پایان مسابقات لیگ دسته دوم فصل 90-89
پایان زمان نقل و انتقالات: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 7/6/90
پایان زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/6/90
شروع مسابقات: دوشنبه 14/6/90
لیگ دسته سوم:
قرعه کشی : چهار شنبه 5/5/90 – ساعت 10 صبح هتل آکادمی فوتبال
شروع زمان نقل و انتقالات: یک روز پس از پایان مسابقات لیگ دسته سوم فصل 90-89
پایان زمان نقل و انتقالات: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 13/6/90
پایان زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 16/6/90
شروع مسابقات: یکشنبه 20/6/90