اجرائی کشوری

زمان نقل و انتقالات لیگ آزادگان اعلام شد

سازمان لیگ آزادگان از زمان نقل و انتقالات باشگاههای کشور لیگ آزادگان شامل لیگ های دسته اول، دوم و سوم کشور (بزرگسالان فصل ۹۱-۹۰) خبر داد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، سازمان لیگ آزادگان قرعه کشی ، شروع و پایان نقل انتقالات، مهلت ارسال مدارک و شروع مسابقات فصل ۹۱-۹۰ را به شرح زیر اعلام کرد.
لیگ دسته اول: دوشنبه ۳/۵/۹۰
قرعه کشی : سه شنبه ۴/۵/۹۰ – ساعت ۱۰ صبح هتل آکادمی فوتبال
شروع زمان نقل و انتقالات: یک روز پس از پایان مسابقات لیگ دسته اول فصل ۹۰-۸۹
پایان زمان نقل و انتقالات: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۳/۶/۹۰
پایان زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۷/۶/۹۰
شروع مسابقات: پنجشنبه ۱۰/۶/۹۰
لیگ دسته دوم:
قرعه کشی : سه شنبه ۴/۵/۹۰ – ساعت ۱۰ صبح هتل آکادمی فوتبال
شروع زمان نقل و انتقالات: یک روز پس از پایان مسابقات لیگ دسته دوم فصل ۹۰-۸۹
پایان زمان نقل و انتقالات: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۷/۶/۹۰
پایان زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۲/۶/۹۰
شروع مسابقات: دوشنبه ۱۴/۶/۹۰
لیگ دسته سوم:
قرعه کشی : چهار شنبه ۵/۵/۹۰ – ساعت ۱۰ صبح هتل آکادمی فوتبال
شروع زمان نقل و انتقالات: یک روز پس از پایان مسابقات لیگ دسته سوم فصل ۹۰-۸۹
پایان زمان نقل و انتقالات: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳/۶/۹۰
پایان زمان تحویل مدارک: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۶/۹۰
شروع مسابقات: یکشنبه ۲۰/۶/۹۰