اجرائی کشوری

زمان قرعه کشی و شروع مسابقات استانی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مسابقات فوتبال پایه رده های سنی (نونهالان، نوجوانان زیر ۱۵ سال، نوجوانان زیر ۱۶ سال، نوجوانان زیر ۱۷ سال و جوانان ) بشرح ذیل می باشد:

قرعه کشی مسابقات:

* نونهالان و نوجوانان زیر ۱۷ سال روز سه شنبه مورخه ۹۸/۳/۲۸ ساعت ۱۷ بعد از ظهر سالن اجتماعات هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

* نوجوانان ۱۶ و نوجوانان ۱۵ سال روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۳/۲۹ ساعت  بعد از ظهر۱۷ سالن اجتماعات هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

* جوانان روز پنج شنبه ۹۸/۳/۳۰ ساعت  بعد از ظهر۱۷ سالن اجتماعات هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

شروع مسابقات:

* نوجوانان زیر ۱۷سال روز یکشنبه ۹۸/۴/۲

* نوجوانان زیر ۱۶سال روز چهارشنبه ۹۸/۴/۵

*جوانان روز پنجشنبه ۹۸/۴/۶

* نوجوانان زیر۱۵ سال روز سه شنبه ۹۸/۴/۱۱

*نونهالان روز شنبه ۹۸/۴/۱۵

توضیح اینکه : تحویل مدارک از تیم ها تا ده روز مانده به شروع مسابقات دریافت خواهد شد مسؤولیت عدم رعایت زمانبندی تحویل مدارک متوجه باشگاه و مؤسسه فرهنگی ورزشی خواهد بود.