اجرائی کشوری

زمان قرعه کشی و شروع مسابقات استانی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مسابقات فوتبال پایه رده های سنی (نونهالان، نوجوانان زیر 15 سال، نوجوانان زیر 16 سال، نوجوانان زیر 17 سال و جوانان ) بشرح ذیل می باشد:

قرعه کشی مسابقات:

* نونهالان و نوجوانان زیر 17 سال روز سه شنبه مورخه 98/3/28 ساعت 17 بعد از ظهر سالن اجتماعات هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

* نوجوانان 16 و نوجوانان 15 سال روز چهارشنبه مورخه 98/3/29 ساعت  بعد از ظهر17 سالن اجتماعات هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

* جوانان روز پنج شنبه 98/3/30 ساعت  بعد از ظهر17 سالن اجتماعات هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

شروع مسابقات:

* نوجوانان زیر 17سال روز یکشنبه 98/4/2

* نوجوانان زیر 16سال روز چهارشنبه 98/4/5

*جوانان روز پنجشنبه 98/4/6

* نوجوانان زیر15 سال روز سه شنبه 98/4/11

*نونهالان روز شنبه 98/4/15

توضیح اینکه : تحویل مدارک از تیم ها تا ده روز مانده به شروع مسابقات دریافت خواهد شد مسؤولیت عدم رعایت زمانبندی تحویل مدارک متوجه باشگاه و مؤسسه فرهنگی ورزشی خواهد بود.