جوانان

زمان بندی استعدادیابی فوتبال پسران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، فستیوال و المپیاد استعدادهای برتر فوتبال پسران رده سنی زیر 12 سال  المپیاد استعدادهای برتر فوتبال پسران رده سنی زیر 12 سال (86/10/11 الی 87/10/11) برابر آئین نامه در بازه زمانی تعیین شده و طبق جدول برگزار خواهد شد.

برابر اطلاعیه فدراسیون فوتبال مدیران و مربیان مدارس فوتبال لازم است نسبت به برنامه ریزی و اجرای این رویداد طبق آئین نامه اعلام اقدام نمایند.

ردیف برنامه اجرایی مجری زمان اجرا
1 فستیوال های شهرستانی هیأت فوتبال شهرستان 15لغایت28 تیر
2 فستیوال های استانی پسران هیأت فوتبال استان 3لغایت 18 مرداد
3 آماده سازی تیم منتخب پسران هیأت فوتبال استان 23مرداد لغایت 1 شهریور
4 ارسال اسامی تیم منتخب پسران هیأت فوتبال استان 19 لغایت 28 مرداد
5 المپیاد استعدادهای برتر فدراسیون فوتبال 2لغایت 8شهریور