اجرائی کشوری دسته‌بندی نشده روابط عمومی

رستم زاده و نوین در شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی مهدی رستم زاده و بابک نوین بازیکنان فصل قبل شهرداری تبریز با عقد قراردادی  به مدت یک فصل با باشگاه شهرداری تبریز تمدید قرارداد نموده و  با حضور در هیأت قوتبال استان قرارداد خود را رسماً به ثبت رساندند.