جوانان

روزبه مفخم در تیم ملی زیر 14 سال

اردوی آماده سازی تیم ملی زیر 14 سال از تاریخ 5/1/89 … اردوی آماده سازی تیم ملی زیر 14 سال از تاریخ 5/1/89 لغایت 12/1/89 در شهر تهران کمپ تیمهای ملی (مهمانسرای شماره یک ) برگزار خواهد شد.
از استان آذربایجان شرقی روزبه مفخم از باشگاه تراکتورسازی تبریز در این اردو حضور خواهد داشت