اجرائی کشوری

رقابت گسترش فولاد و پتروشيمي تبريز در دو گروه جداگانه

در گروه بندي رقابت هاي فصل 90-89 ليگ يک فوتبال باشگاه هاي کشور ، نمايندگان تبريز در دو گروه جداگانه قرار گرفتند… با انجام مراسم قرعه کشي اين فصل از رقابت ها، پتروشيمي تبريز در گروه Aو گستري فولاد تبريز در گروه B اين رقابت ها به مصاف هم خواهند رفت.
بر اساس اين قرعه کشي انجام شده، تيم پتروشيمي تبريز که هنوز تکليف آن براي حضور در رقابت ها در ابهام است با تيم هاي شهرداري بندرعباس، مقاومت سپاسي شيراز، شن سا اراک، صنعتي کاوه تهران، داماش گيلان، فولاد سپاهان نوين، پيام خراسان، اتکا گلستان، گل گهر سيرجان، شهرداري ياسوج، مس رفسنجان، نفت اهواز و تربيت يزد در گروه A هم گروه است.
تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز نيز با تيم هاي فولاد يزد، مس سرچشمه کرمان، داماش درود، مهرکام پارس تهران، استقلال اهواز، نساجي مازندران، ابومسلم خراسان، برق شيراز، آلومينيوم هرمزگان، ايرانجوان بوشهر، پيام مخابرات فارس، شيرين فراز کرمانشاه و سپيد رود رشت در گروه B هم گروه است.
پتروشيمي تبريز در هفته اول اين رقابت ها ميزبان مس رفسنجان و گسترش فولاد تبريز ميزبان داماش درود است.