رسیدگی به مشکلات داوران شهرستان مرند
امور شهرستان ها

رسیدگی به مشکلات داوران شهرستان مرند

مسئول کمیته داوران هیأت فوتبال استان جهت رسیدگی به مشکلات داوران شهرستان مرند در این شهرستان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، احد دری، مسئول امور شهرستان های هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی به منظور رفع مشکلات داوری شهرستان مرند جلسه ای را با حضور اعضای کمیته های هیأت فوتبال شهرستان مرند، رئیس کمیته داوران و کمیته مربیان هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی در این شهرستان برگزار کرد.

در این جلسه مقرر گردید که در مسابقات فوتبال و فوتسال شهرستان مرند از داوران بومی خود این شهرستان استفاده و نسبت به ارتقا توان علمی داوران نیز عنایت خاصی مبذول شود تا داوران شهرستان مرند با اقتدار در مسابقات لیگ استان فعالیت داشته باشند.