اجرائی کشوری

رسول پیرزاده در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… پیرزاده هافبک فصل قبل شهرداری تبریز بمدت دو فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد.پیرزاده متولد۱۳۶۱ می باشد.