داوران

رحیم رحیمی مقدم ناظر داوری دیدار پدیده مشهد – صنعت نفت آبادان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ، رحیم رحیمی مقدم بعنوان ناظر داوری از استان آذربایجان شرقی در مسابقه بین دو تیم پدیده مشهد – صنعت نفت آبادان

که روز جمعه مورخ ۹۷/۰۵/۱۹ که رأس ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه امام رضا شهر مشهد برگزار خواهد گردید ، حضور خواهد داشت.