انضباطی

رای قاطع کمیته انضباطی در خصوص خاطیان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته انضباطی هیأت در پی شکایت اولیاء و به نوعی اشخاص حقیقی از متخلفینی که بصورت غیر مجاز در عرصه فوتبال از طریق تحصیل وجوه نامشروع فعالیت دارند با صدور رأی قاطع برخورد شدید نمود.

در دستور اخیر ریاست محترم هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی و تاکید دبیر محترم هیأت در برخورد با اشخاصی که در عرصه فوتبال استان با تحصیل وجوه نامشروع برخورد قانونی گرددکه کمیته انضباطی با صدور رأی های خود عرصه را برای متخلفین تنگ نموده و در تلاش است فوتبال پاک را در استان آذربایجان شرقی نهادینه نماید.

باشگاه های پدیده ماهان- هرماس فاتح شیران و وحدت همای تبریز، مهدیه تبریز با رأی کمیته انضباطی جریمه و تنبیه شده اند که احکام عینا باستحضار میرسد :