اجرائی کشوری

راه اندازی سامانه ثبت شکایت کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، در راستای تسریع رسیدگی به پرونده های مربوطه همچنین امکان پیگیری و دریافت پاسخ به صورت آنلاین فعالیت سامانه ثبت و پیگیری شکایات کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آغاز شد.
کلیه باشگاهها، مدیران، مربیان و بازیکنان می توانند علاوه بر ثبت شکایت مورد نظر خود به صورت آنلاین آخرین تحولات پرونده های مربوطه و اقدامات صورت گرفته را نیز روی این سامانه به صورت آنلاین پیگیری و مشاهده کنند.
سامانه ثبت و پیگیری شکایات کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به آدرس http://pscp.football.local قابل دسترسی برای کلیه علاقمندان خواهد بود همچنین با توجه به فعالیت این سامانه امکان ثبت شکایت و یا پیگیری حضوری وجود نخواهد داشت و هرگونه شکایت به کمیته مورد نظر منحصرا از طریق این سامانه انجام می شود.