انضباطی

رئیس کمیته پزشکی از اعلام یک نمونه دوپینگ مثبت خبر داد

دکتر هاشمیان در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال از اعلام نتایج نمونه خبر داد… هاشمیان در این باره گفت: در آخرین نتایج اعلام شده از سوی آزمایشگاه کلن آلمان که روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام شد وضعیت ۵ نمونه کنترل دوپینگ از سوی این آزمایشگاه به این ترتیب اعلام شد.
۴ نمونه منفی و ۱ نمونه مثبت بوده است.
وی در ادامه گفت: نمونه مثبت مربوط به لیگ برتر فوتسال است که از ماده استروئیدهای آنابولیک است مراحل رمزگشایی امروز به باشگاه و بازیکن ابلاغ می شود تا در صورت تمایل انجام آزمایش نوع B حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مراتب از سوی بازیکن و باشگاه مربوطه اعلام و در غیر این صورت از سوی کمیته پزشکی فدراسیون مراحل رسیدگی به تشکیل پرونده جلسات انجام خواهد شد.