اجرائی کشوری

رئیس کمیته آموزش در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال

محصص: دو سمینار آموزشی هفته آینده برگزار خواهد شد مرتضی محصص رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال از برگزاری دو سمینار طی روزهای شنبه یازدهم و دوشنبه سیزدهم خبر داد… محصص درباره سمینار اول که یک روزه است گفت: روز شنبه ۱۱ اردیبهشت سمینار مسئولین کمیته های آموزش هیات های استانی در محل آکادمی ملی فوتبال برگزار خواهد شد که به منظور گردهمایی و بحث و گفتگو درباره مسائل کمیته های آموزش هیات های استانی برگزار خواهد شد.
رئیس کمیته آموزش درباره سمینار دوم گفت: از روز دوشنبه ۱۳ الی ۱۵ اردیبهشت سمینار مدرسان فدراسیون فوتبال با حضور ۶۰ مدرس برگزار خواهد شد که روز اول این سمینار به آموزش اختصاص دارد و در روزهای ۱۴ و ۱۵ امتحان و آزمون از مدرسان گرفته خواهد شد.
محصص در پایان گفت: سخنرانان و مدرسین این سمینار سه روزه بنده به همراه مسعود اقبالی و فریدون معینی خواهند بود.