انضباطی

رئيس كميته انضباطي از آيين نامه پيشنهادي انضباطي جديد رونمايي كرد

مجتبي شريفي رئيس كميته انضباطي از آيين نامه انضباطي كميته انضباطي رونمايي كرد… وي در اين باره گفت : « آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال پس از جمع آوري و اعمال نقطه نظرهاي كليه عزيزاني كه پيشنهادهاي اصلاحي خود را در طول يك سال اخير اختيار كميته انضباطي قرار داده اند . به عنوان نسخه پيشنهادي نهايي جهت اصلاح از ديد آحاد جامعه فوتبال از طريق سايت رسمي فدراسيون فوتبال به رويت همه علاقه مندان مي رسد.»
وي ادامه داد : « كميته انضباطي از يكايك صاحب نظران ، دست اندركاران و اهالي فوتبال ، به ويژه حقوقدانان محترم ، صميمانه استدعا دارد تا جهات نقد و نيز و اشكال و ايرادهاي خود و نيز ديدگاههاي اصلاحي خويش را پيرامون مواد اين آيين نامه از تاريخ ۱۸/۱۰/۸۹ به مدت دو هفته از طريق سايت فدراسيون در اختيار اين كميته قرار دهند . چرا كه با درج آيين نامه انضباطي در سايت فدراسيون ، زمينه مشاركت علاقه مندان در اصلاح آيين نامه و بيان ، ايراد و اشكال هاي احتمالي آن فراهم شده است از اين رو اگر پس از تصويب آيين نامه به طرح ايراد و اشكال رسانه اي و امثال آن ، مبادرت شود ، از كمك و مساعدت در انجام اين مهم ، محروم خواهيم ماند .»