هیئت فوتبال تبریز
انضباطی

رأی انضباطی در خصوص تیم وحدت همای تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی؛با دستور کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان در خصوص ممانعت از هرگونه فعالیت در زمینه فوتبال، فوتسال و مدرسه فوتبال و عدم ارائه خدمات به تیم وحدت همای تبریز محکوم میگردد.