انضباطی

رأی انضباطی در خصوص باشگاه ملی پوشان تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی؛با دستور کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان در خصوص ممانعت از هرگونه فعالیت در زمینه فوتبال، فوتسال و مدرسه فوتبال و عدم ارائه خدمات به تیم و باشگاه ملی پوشان تبریز محکوم میگردد.