هیئت فوتبال تبریز
اخبار ویژه تصویری اسلایدی امور شهرستان ها روابط عمومی

دیدار مسئولان هیأت فوتبال استان و منطقه آزاد ارس

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، به منظور همکاری هر چه بیشتر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی و مسئولین ورزش منطقه آزاد تجاری اقتصادی ارس جلسه ای با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جلفا، رئیس هیأت فوتبال شهرستان جلفا، رئیس کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، روسای هیأت فوتبال شهرستان های مرند و اسکو، ریاست ورزش منطقه آزاد ارس و مسئول امور شهرستان های هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید در زمینه همکاری طرفین تفاهم نامه ای تنظیم و به امضا برسد.

لازم به ذکر است که در این جلسه به ادامه فعالیت جدی هیأت فوتبال شهرستان جلفا و همکاری مضاعف این هیأت با مسئولین منطقه آزاد ارس تاکید شد.