اجرائی کشوری

دیدار ماشین سازی و آلومینیوم هرمزگان لغو شد.

دیدار ماشین سازی و آلومینیوم هرمزگان که قرار بود امروز در استادیوم جهان پهلوان تختی راس ساعت 14 برگزار گردد بدلیل عدم حضور تیم میهمان لغو شد.

گفتنی است بازیکنان تیم آلومینیوم هرمزگان بدلیل مشکلات مالی باشگاه از حضور در این مسابقه امتناع نمودند.