فوتسال

دیدار صمیمی دبیر هیأت فوتبال استان با دو نفر از انتخاب شدگان اردوی زیر 20 سال تیم ملی کشور