روابط عمومی ریاست

دیدار صمیمانه رئیس هیات فوتبال استان و هیئت همراه با مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال آذربایجان شرقی، حاج جواد ششگلانی، رئیس هیات فوتبال استان به همراه هیئت همراه با دکتر علیرضا رحیمی، مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تبریز دیدار کردند.

در این دیدار صمیمانه حاج رحیم علمی، نایب رئیس، دکتر آرش جابری، دبیر و حاج علی خاکی زاد، مدیر امور امنیتی هیات فوتبال استان هم حضور داشتند.