ریاست

دیدار رئیس هیأت فوتبال استان با رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان به همراه نائب رئیس ، دبیر و تنی چند از مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان با حضور در دفتر رئیس جدید سازمان بسیج ورزشکاران استان دیدار و گفتگو نمودند.

سرهنگ پاسدار حجت عظیمی در سابقه خدمتی خود رئیس تربیت بدنی سپاه عاشورا و رئیس بسیج پیشکسوتان سپاه عاشورا را داشته و اخیراً بعنوان رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان آذربایجان شرقی منصوب شده اند.