اخبار ویژه تصویری اسلایدی مربیان

دکتر میرشاد ماجدی در تبریز در همایش مسؤولین آموزش شهرستانها

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، دکتر میرشاد ماجدی رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران به همراه استاد غلامرضا جباری در همایش مسؤولین آموزش هیأت فوتبال شهرستانها حضور پیدا کردند.

در این همایش پس از خیر مقدم گوئی و ایراد سخنرانی دکتر آرش جابری دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی دکتر میرشاد ساجدی و استاد غلامرضا جباری در خصوص موارد آموزشی نکات مهمی را به حاضرین در جلسه ارائه نمودند.

پیش از این همایش کلاس دانش افزایی مربیان A ، B و حرفه ای آسیا به مدرسی استاد مرتضی محصص در سالن همایش مبین با حضور مربیان استان برگزار گردید.