دسته‌بندی نشده ریاست

دکتر رسول عبدالهی رئیس کمیته استیناف هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، آقای رسول عبدالهی به پیشنهاد رئیس هیأت فوتبال استان و تصویب هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان و براساس ضوابط و مقررات فدراسیون فوتبال بعنوان رئیس کمیته استیناف هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی منصوب گردید.

رسول عبدالهی مسؤول انجمن ورزشی رشدیه فوتبال محلات بوده و دارای مدرک دکترا در رشته حقوق می باشد.