ریاست

دکتر آرش جابری دبیر سازمان لیگ فوتسال ایران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، محمد حسن انصاری فرد رئیس سازمان لیگ فوتسال ایران طی ابلاغی دکتر آرش جابری را به سمت دبیر سازمان لیگ فوتسال ایران منصوب کرد.