اجرائی کشوری

دو بازیکن جدید به تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز پیوستند

 

مهاجم برزیلی جکسن دپاکسائو نپیونوکینو بازیکن فصل قبل تیم ویلانوا آتلتیکو برزیل بمدت یک فصل و مجتبی ترشیز بازیکن فصل قبل تیم مس کرمان بمدت یک فصل با عقد قرارداد به تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز پیوستند.

ترشیز و جکسن با حضور در هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد فدراسیون فوتبال را در دفتر ثبت قراردادها به ثبت رساندند و رسما به عضویت باشگاه گسترش فولاد در آمدند.