پزشکی

دوره آموزشی کنترل دوپینگ

سمینار یکروزه مبارزه با دوپینگ توسط کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و با میزبانی کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان آبانماه در تبریز برگزار خواهد شد. سمینار یکروزه مبارزه با دوپینگ توسط کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و با میزبانی کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان آبانماه در تبریز برگزار خواهد شد
با عنایت به تبصره 13 آئین نامه های کنترل دوپینگ فوتبال بازیکنان ، سرمربیان ، مربیان ، سرپرستان و گروه های پزشکی تیمهای ملی و باشگاهی ( در تمام سطوح) موظف به شرکت در دوره های آموزشی کنترل دوپینگ می باشند.
کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان از مدیران محترم عامل باشگاه ها درخواست نموده تا نسبت به معرفی افراد واجد الشرایط حداکثر تا تاریخ 30/7/90 اقدام نمایند.
شایان ذکر است با توجه به دستورالعمل فوق حضور کلیه واجدین شرایط ( آقایان و بانوان) در دوره مذکور الزامی و در صورت عدم حضور طبق آئین نامه برخورد خواهد شد.

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید