اجرائی کشوری

دوره آموزشی استعدادیابی ورزشی برای مربیان فوتبال آذربایجانشرقی برگزار شد

دوره آموزشی ویژه غنی سازی اوقات فراغت و استعدادیابی ورزشی برای مربیان فوتبال آذربایجانشرقی برگزار شد… این دوره دز پایگاه ورزش قهرمانی تبریز به مدت 4 ساعت با حضور 30 مربی فوتبال برگزار و شرکت کنندگان با موضواعت تغذیه ورزشی برای نونهالان و نوجوانان ، اسیب های ورزشی و برنامه ریزی تمرینی کودکان و نوجوانان برگزار شد.
مدرسین این دوره خانم داننغیان و آقایان مددی و هادی بودند و این دوره از کلاسها در جهت ارتقاء سطح آگاهی مربیانی که در کلاسهای اوقات فراغت و ورزش برای سنین پایه مربیگری می کنند توسط اداره تحقیقات و آموزش تربیت بدنی و هیات پزشکی ورزشی برگزار شد.