جوانان روابط عمومی

دعوت دو بازیکن استان به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، سعید کریم آذر از تیم ملی پوشان تبریز و مهدی سیدی از تیم تراکتورسازی تبریز به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند.

لازم به ذکر است که اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال از تاریخ 96/09/07 لغایت 96/09/11 در هتل یزدان تهران برگزار خواهد شد.

تاریخ ورود: روز سه شنبه 96/09/07 (راس ساعت 12:00 در هتل یزدان)
تاریخ خروج: روز شنیه 96/09/11