جوانان

دعوت از پویا بهشتی به اردوی تیم ملی جوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی تیم ملی جوانان زیر 18 سال از تاریخ 98/10/23 لغایت 98/10/29 در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

در این اردو که از 26 بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی پویا بهشتی نیز حضور خواهد داشت.