داوران روابط عمومی فوتسال

دعوت از سه ناظر استان به کلاس ناظران داوری فوتسال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کمیته داوران فدراسیون فوتبال در نظر دارد کلاس ناظران داوری فوتسال کشور را به مدت دو روز از صبح روز چهارشنبه مورد سوم آبان ماه لغایت عصر روز پنجشنبه چهارم آبان ماه در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران واقع در استان تهران شهر شهریار برگزار نماید.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال علیرضا محمدپور، یحیی حسینی تالاری و محمد حیرتی سه ناظر داوری استان آذربایجان شرقی نیز در این کلاس حضور خواهند داشت.