جوانان روابط عمومی

دعوت از دو بازیکن استان به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، سعید کریم آذر و مهدی سیدی از استان آذربایجان شرقی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال دعوت شدند.

گفتنی است که این اردو از روز دوازدهم تا هجدهم بهمن ماه در استان کرمان برگزار خواهد شد.