حضور نماینده داوری استان در دیدار نفت تهران - سپاهان اصفهان
پزشکی داوران

دعوت از داوران استان برای شرکت در تست های پزشکی پیش فصل

داوران استان برای شرکت در تست های پزشکی پیش فصل دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، مهران خلیلی، اسماعیل کمربسته، هادی ترابی و انور ابراهیم پور از استان آذربایجان شرقی به تست پزشکی پیش فصل داوران فوتبال دعوت شدند.

تست فوق در راستای اهمیت سلامت جسمانی داوران فعال لیگ های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و استفاده از اطلاعات پزشکی جهت پیشگیری از خطرات احتمالی و استفاده از مشاوره صحیح پزشکان برای علمی تر شدن نوع تمرین و تغذیه داوران انجام می شود.

نفرات دعوت شده بایستی ساعت 7 صبح روز پنجشنبه بیست و یکم تیر ماه بصورت ناشتا در کمیته پزشکی مرکز ملی فوتبال حضور به عمل برسانند.