جوانان

دعوت از امیر ابراهیم زاده به اردوی تیم ملی نوجوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 98/11/28 لغایت 98/12/8 در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد.

در این اردو که از 26 بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی، امیر ابراهیم زاده نیز حضور خواهد داشت.