بانوان

دعوت ازمحدثه زلفی در اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی تیم ملی فوتبال بانوان رده سنی زیر ۱۶ سال را از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۹ لغایت ۹۷/۱۱/۲۴ در استان تهران برگزار خواهد گردید.

در این اردو که از ۲۶بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی خانم محدثه زلفی نیز حضور خواهد داشت.