فوتسال

دستورالعمل برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در فصل مسابقاتی 1400-1399

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، دستورالعمل برگزاری مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور در فصل مسابقاتی 1400-1399 به شرح ذیل می باشد: